Nie sme bazár, ale záložňa...

Nie sme Bazár!!!

Nie sme bazár

Častou špekuláciou zákazníkov je pokus zbaviť sa nepotrebnej starej veci v záložni, najmä vtedy, keď ju mali dlhý čas na internetovom bazári a nikto o ňu neprejavil záujem. „Odnes to do záložne, tam sa toho zbavíš“. Žiaľ ,keby sme veci odkupovali, volali by sme sa BAZÁR. My vieme od Vás vec samozrejme aj odkúpiť, ale za nami určených podmienok a nami ponúknutej sumy. Vami donesená vec tvorí zabezpečenie pohľadávky. Samozrejme si treba uvedomiť, že ak pri výkone zabezpečovacieho prevodu práva dôjde k situácií, že ak pohľadávka s príslušenstvom nebude uspokojená v 100% výške, bude veriteľ požadovať neuhradenú časť pohľadávky s príslušenstvom od dlžníka. Napríklad ak sa požičia väčšia suma ako je hodnota poskytnutej veci. V prípade, že pri výkone zabezpečovacieho prevodu práva výťažok sumy prevýši sumu pohľadávky veriteľ bezodkladne vydá sumu dlžníkovi.

Registrácie:

Kontakty:

Mobil: 0948 488 388

Emai: info@zaloznabratislava.sk

Financie:

Ak nepožiadate, nič nedostanete...

Gándhí...