História záložne Bratislava

História záložne

História záložne

Z histórie...

Záložne – „požičovne peňazí „ so zabezpečením nejakou vecou majú veľkú históriu ako prvá záložňa na našom území vznikla v Bratislave (Prešporku) v roku 1773. Založila ju Mária Terézia ako štátnu záložňu Domus fiduciaria. Dokument o podpísaní je uschovaný v Budapešti. Krátky úryvok z dokumentu:

„My, Mária Terézia, z Božej milosti ovdovená rímska cisárovná, apoštolská kráľovná Uhorska, Česka, Dalmácie, Slovinska, veľkokňažná Rakúska, kňažná Burgundska, panovníčka Sedmohradska, kňažná Milána, Mantovy, Parmy, grófka z Habsburgu, Flandrie a Tirolska, vdova po kniežati z Lotrinska, Baru a Etrúrie... milostivo prikazujeme, aby sme blahodarný protiliek (proti úžere) zaviedli i na území Uhorského kráľovstva a takýmto spôsobom sme ustanovili záložňu v našom meste Prešporku.“

Dnešné „požičovne peňazí“ sa riadia platnou legislatívou Slovenskej Republiky. Podľa zákona č. 40/1964 Zb. (občianskeho zákonníka).

Registrácie:

Kontakty:

Mobil: 0948 488 388

Emai: info@zaloznabratislava.sk

Financie:

Ak nepožiadate, nič nedostanete...

Gándhí...